Open voor genade

Openstaan ​​voor genade is een erkenning

"Open voor Genade" is een van Anusara Yoga's belangrijkste geschenken aan de hedendaagse wereld van hatha yoga.

Sinds de oprichting in 1997 beginnen Anusara Yoga-beoefenaars elk

 • asana,
 • pranayama,
 • filosofie lezing,
 • en gemeenschapsbijeenkomst

met een moment van herkenning, als individuen en als collectieve kula, door genade aan te roepen. 

Wat is genade?

Het concept van Genade, en het verlangen om 'open te staan ​​voor Genade', wordt al duizenden jaren beschouwd in verhalen, mythen, religie en filosofie. De Bijbel verwijst vaak naar het zoeken naar en het schenken van genade aan de gelovigen door de Heer.

In de Griekse cultuur verpersoonlijkten en schonken de drie gratiën, de godinnen Euphrosyne, Aglaia en Thalia de attributen van ultieme schoonheid.

Een rode draad, die zich uitstrekt over de historische klassieke hindoefilosofie, beschrijft een onverdiende gunst die spontaan wordt verleend aan een vrome zoeker, vaak met het doel de belichaamde ziel te redden van een herhaalde wedergeboorte.

Anusara Yoga's non-dual tantrische filosofie handhaaft een belangrijk onderscheid met klassieke yoga.

In Anusara's wereldbeeld is Grace altijd aanwezig in het centrum van al het bestaan. We oefenen om te onthouden, we zijn één met Genade. 

Wat is het verschil tussen klassieke yoga en een tantrisch wereldbeeld?

Bij Anusara-yoga, we zien genade als een versmelting van het menselijk hart met het goddelijke hart.

Genade wordt ons niet geschonken, maar is inherent aan onze ware aard. Genade bereiken is de vaardigheid om met het natuurlijke oog te zien, een oog voor de schoonheid in wat we waarnemen.

Anusara-praktijken beginnen met 'luisteren', een talent dat de beoefenaar ontwikkelt door ruimte te creëren voor wat is. Door de innerlijke dialoog die ons afleidt van de eminente waarheid van onze ziel te laten vallen, erkennen we genade als de overvloedige stroom van de natuur.

Anusara-beoefenaars, als natuurlijke wezens, stemmen eenvoudig al onze zintuigen af ​​om datgene waar te nemen dat onze gewone beschrijvingswoorden te boven gaat. Genade is wie we zijn, onze taak is simpelweg om "open te staan ​​voor genade".

Hoe openen we ons voor genade?

Even effectief als briljant, van onze methodologie, de “3 A's” van Anusara

 • Houding
 • Uitlijning
 • Actie

houd de sleutel tot Openen voor Genade vast.

Genade wordt gevonden in de allereerste stap van de Anusara-beoefening, namelijk het verschuiven van de oriëntatie van onze Houding. We realiseren ons dat we het goddelijke belichaamd zijn door de houding aan te nemen die stroomt als het hoogste bewustzijn.  

Non-duale Tantrische filosofie stelt de vraag, "Wat voor houding zou de Allerhoogste aannemen om te creëren?"

Tantra leert dat de natuurlijke staat er een is van Chitvalasananda - de gelukzaligheid van goddelijk spel of de gelukzaligheid van het spel van bewustzijn.

Anusara begint met de houding van Sat Chit Ananda - Waarheid, Bewustzijn, Gelukzaligheid.

 • Sat = Waarheid
 • Chit = Bewustzijn
 • Ananda = Gelukzaligheid

Deze woorden komen zelfs voor in de Anusara-aanroep.

Vanuit deze houding verwelkomen we het spel, het plezier komt naar voren. De ware aard van de geest raakt zo verbonden dat het lichaam extatisch leeft. Dit is de Kriya (actie) van het universum, de natuurlijke, vrije, spontane dans van de ultimacy.

Waarom geef je om Open to Grace?

Als we al één zijn met Genade, waarom moeten we ons dan "openstellen voor Genade?"

Door de tijd heen zijn er verschillende 'leeftijden' van menselijke evolutie of ontwikkeling. Deze afgebakende tijdsperioden in de yogafilosofie worden yuga's genoemd.

Momenteel wonen we in Kali Yuga. Deze tijdsperiode wordt geassocieerd met de demon Kali, niet te verwarren met de godin Kali.

Kali Yuga is een tijdperk dat wordt gekenmerkt door onenigheid, hypocrisie en twist, een tijdperk van pech en ellende die wordt geassocieerd met de natuurlijke beweging van de tijd van grotere naar lagere orde.

Als spirituele beoefenaars stellen we de vraag: "leven we onderhevig aan chaos en duisternis,

of kunnen we soeverein worden in de strijd?”

Door de leer van Tantra zien we dat dit fenomeen van dharma zijn greep verliest, als een tijd waarin sadhana, serieuze beoefening, buitengewone resultaten kan opleveren.

Het gebrek aan dharmische organisatie creëert een kans om onszelf in een grenzeloos potentieel te katapulteren. De praktijk die dit het duidelijkst aantoont, is de Anusara-beoefening van 'Open voor genade'.  

Het mysterie van openstaan ​​voor genade

Bekijk dit bewerkte fragment uit Samudra Shakti Online met Anusara Subject Matter Specialist, Rudrani Farbman-Brown, terwijl ze een lezing, een connectie en een oefening leidt naar een persoonlijk begrip van Anusara's concept van 'Open voor Genade'.

Hoe speelt Kriya in op de beoefening van Anusara?

Vanuit deze speelse houding verschuift de beoefening van Anusara van Karma naar Kriya.

Karma kan worden omschreven als voorwaardelijk werk, oorzaak en gevolg. We werken om beloond te worden met iets voor onze inspanningen.

Het Sanskrietwoord Kriya, vaak gedefinieerd als 'de voltooide handeling', beschrijft werk dat wordt bereikt door toegewijde studie met een kwaliteit van overgave. Met minder interesse in een toekomstig resultaat, is Kriya werk dat een beoefenaar het effect van het huidige moment geeft.

In de Anusara Yoga-filosofie heeft Kriya extra kwaliteiten.

De filosofie van Anusara Yoga beschrijft Kriya verder als de natuurlijke beweging van de geest, dat wil zeggen:

 • spontaan
 • luchthartig
 • en heeft geen conditie.

Onze acties of ons 'werk' worden spel. Onze praktijk wordt spel.

Als je kinderen vraagt: "Waarom speel je?" ze zouden het moeilijk vinden om die vraag te beantwoorden.

Met een vragende blik zouden ze antwoorden: "Waarom speel ik?"

Kinderspel heeft kwaliteiten van:

 • creativiteit
 • ontdekking
 • onderzoek
 • openheid.

Openen voor genade heeft deze kwaliteit van samenvloeien met onze essentiële speelse aard. Net zoals een kind zou doen

 • spelen,
 • rennen, springen en genieten,
 • voel de beweging van hun natuurlijke vreugde,
 • vloeien met hun aard

er is geen gedachte aan "waarom". Het is gewoon wat we doen.  

Vijnana Bhairava Tantra – Biedt vele wegen om te openen voor genade

Spring erin om te herkennen wat je al voelt en weet. Bekijk dit bewerkte fragment uit Samudra Shakti Online met ervaren gecertificeerde anusara-leraar, Jayendra Hanley, terwijl hij een heilige tekst bespreekt die ons 112 natuurlijke doorgangen biedt om te openen voor genade.

Anusara Yoga is een speelse yogabeoefening van ontdekkingen

Anusara is een serieus speelse hatha yoga beoefening van Kriya, de natuurlijke beweging van de geest. Het is een gedisciplineerde beoefening van spontane humor, spierbewegingen, creativiteit, spanda (pulsatie).

We oefenen om ons vol plezier te voelen. We bewegen ons lichaam om ons vermogen om te spelen uit te breiden. Anusara begint met focussen op het bewustzijn van ruimtelijkheid. Ja, we zijn gefocust, ja we zijn intens, maar speels is het belangrijkste kenmerk.

Opnieuw volledig leren spelen, duurt

 • inspanning
 • conditioning
 • creativiteit
 • maatschappelijke hulp.

We richten onze inspanningen om ruimte te creëren voor wat is, en we vinden die ruimte om gevuld te worden met het spel van het Goddelijke.

We beginnen altijd op deze plek - deze plek van serieus speels zonder verwachting, zonder noodzaak om te presteren, zonder beloning.

Hoe draagt ​​Tapas Kriya om Genade aan te roepen?

Door onze tapas, de hitte van onze gerichte aandacht en inspanning, oefenen we met Kriya en een houding van luchtige, spontane creativiteit.

We beginnen met de adem, we openen onze oren, we gebruiken al onze zintuigen om ruimte te creëren. Als we het natuurlijke rijzen en dalen van de adem voelen, creëren we pranische ruimte in het fysieke lichaam. 

Waarom beweegt onze adem? Waarom klopt ons hart?

Bij Tantra zeggen we:Gewoon voor de lol” – voor het eigen genoegen van de Allerhoogste om zichzelf te ontdekken.

Ons werk moet leuk zijn, onze praktijk moet leuk zijn. Als we er niet van genieten, wordt het behoorlijk belastend, zwaar, arbeidsintensief en verwijdert het ons van Grace. 

Onze tapas bouwen de oevers van de rivier, zodat door kriya, de natuurlijke vreugde, kan stromen.

Onze tapas vormen ons lichaam tot een sterke kelk zodat via kriya, de goddelijke essentie, kan binnenstromen.

We cultiveren de complexe vaardigheid van geconcentreerd werken zonder te veel te werken. Er zijn bijvoorbeeld yogabeoefenaars die zoveel warmte opbouwen dat ze zichzelf uitdoven en hun natuurlijke goddelijke speelsheid verschroeien.

Ondertussen gebruiken andere yogabeoefenaars zo weinig tapas dat hun geest niet op het wilde paard van de goddelijke stroom kan rijden.

We zoeken de balans waar we nog intens, heel intens mogen zijn, terwijl we stevig in de setting van deze vreugdevolle dans van de Allerhoogste zijn.

Onze tapas zijn gericht op het ervaren van stroom en gemak van de geest van de goddelijke natuur, wat Ananda is: gelukzaligheid, vrijheid en vreugde.

In Ansuara beginnen we nu met de vreugde. We wachten niet op de dag dat we eindelijk die moeilijke pose kunnen aannemen.

De ironie van intentie bij "openen voor genade"

De houding van, "Ik ga deze oefening doen, zodat ik later zal bereiken ..." is een veelvoorkomende valkuil bij het zetten van een intentie. De geest die yoga met zo'n houding benadert, verdicht zich op manieren die de vrijheid ervan beperken.

Wanneer we proberen de resultaten van onze yogabeoefening te beheersen, worden we beperkt door onze eigen creativiteit. Om precies te zijn, we zijn gebonden aan de beperkingen van ons huidige sensuele perspectief, wat ons op zijn beurt bindt aan beperkte overtuigingen van wat we willen.

Wanneer we een houding aannemen die onze Chitvalasananda, het spelaspect van goddelijk bewustzijn, beperkt, kunnen we geen genade bereiken. Onze beoefening wordt karma. 

Toch dringt de non-duale tantrische filosofie erop aan dat we onze goddelijke natuur begrijpen door het universum om ons diepste verlangen te vragen.

Soms spreekt het goddelijke in de taal van ironie. 

Het doel van de intentie is om onze tapas te focussen. Onze praktijk vergt in eerste instantie inspanning.

Houding kost moeite.

Afstemming kost moeite.

Actie kost moeite.

"Open voor Genade" staat erop dat deze inspanning wordt gedaan in een context van overgave. Er is niets dat we moeten bereiken dat niet al onze ware geest is. 

In plaats van een intentie te zetten, kunnen we overwegen om op te letten en spelenderwijs te ontdekken hoe we

 • onze beoefening met vreugde initiëren en doordrenken
 • geef je over aan soepelheid, vloeibaarheid, zelfs hilariteit
 • blijven ruimschoots nieuwsgierig.

Met kennis van onze goddelijke natuur ontdekken we vanuit deze houding en dit perspectief spontaan ons onbegrensde potentieel. We hebben ons opengesteld voor Grace.

En dan? Waarom openstaan ​​voor genade?

Wonen wij in de Kali Yuga, of woont de Kali Yuga in ons? We hebben allemaal de eigenschappen ervaren die met Kali Yuga worden geassocieerd.

Tijdens ons leven zijn we geraakt door enkele of alle kwaliteiten van Kali Yuga.

 • onenigheid
 • huichelarij
 • bewering
 • mis.

Door de beoefening van Anusara Yoga worden die worpen van innerlijke en uiterlijke ontreddering vaak zachter, minder, lossen ze op en verdwijnen ze.

Wat overblijft is herkenning. Onze beoefening is een aanwezigheid van goddelijke stroom, dat wil zeggen:

 • verrukking
 • gelukzaligheid.

Onze moment-tot-moment realiteit wordt gevuld met Genade wanneer we

 • Zie met de ogen van verrukte nieuwsgierigheid,
 • Hoor elegantie in al het geluid,
 • Proef het geluid van onze woorden terwijl we spreken met welsprekende behendigheid,
 • Ruik diverse geuren met verrukking,
 • Raak gevoelens aan die worden beïnvloed door de aanwezigheid van goddelijke vrijgevigheid.

Wanneer ons lichaam zich afstemt op de enorme pulsatie van de goddelijke stroom, is alles wat we zien, aanraken, proeven, horen en voelen hetzelfde, maar toch is alles drastisch veranderd.

Waarneming breidt zich uit om datgene in zich op te nemen dat voorheen werd genegeerd, en de mystieke ervaring die inherent is aan het menselijk vermogen, wordt het water waarin we zwemmen.

We staan ​​niet alleen open voor genade, we stromen met genade.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat betekent Open voor genade?

In Anusara Yoga betekent Open to Grace je overgeven aan de natuurlijke, speelse, vrolijke, spontane beweging van de geest.

Hoe sta ik open voor genade?

In Anusara Yoga erkennen we vele manieren om open te staan ​​voor genade. Enkele voorbeelden zijn in de natuur zijn en getuige zijn van iets van enorme schoonheid - zoals een regenboog die onweerswolken doordringt - of een adelaar die vliegt als de zonsondergang - of een baby die wordt verzorgd door zijn ouder ... deze momenten van herkenning - in de ruimte zijn waar we ons voelen en weet - zijn enkele manieren waarop we ons openstellen voor genade. Andere manieren om open te staan ​​voor genade zijn het lezen van heilige geschriften, het lezen van poëzie of het luisteren naar geweldige muziek. Open voor Genade is een houding van uitnodiging, een verwelkoming van de goddelijke stroom in ons en die ons bezielt.

Over de makers van inhoud

Madhuri Martin

Madhuri maakt vanaf het begin deel uit van de vrolijke band van Anusara Yoga en geniet van speelse oefeningen die haar verbonden houden met serieuze lessen. Als ze geen bergtoppen oversteekt, zul je merken dat ze in de oceaan zwemt en Grace herontdekt.

Lisa Long, Massachusetts

Lisa wil leven in een wereld waar Liefde je een toestemming geeft om het masker te laten vallen en te zijn wie je bent. Ze oefent graag in de buurt van water om haar eraan te herinneren in de stroom van Liefde te blijven.

GERELATEERDE ARTIKELEN

8 manieren om open te staan ​​voor genade
Aanroeping van Anusara
Hoe de praktijk aan te roepen?
fout: Inhoud wordt beschermd !!