Reflectie en dankbaarheid

Beste vrienden van Anusara Yoga,

Nu we 2021 ingaan, is het belangrijk om terug te blikken op 2020 en onze dank uit te spreken. 

Ik ben dankbaar en bedankt voor je voortdurende steun - je vrijwilligerswerk, je donaties en je voortdurende toewijding aan Anusara Yoga. 

In het kort, in 2020 hielp je de Anusara School of Hatha Yoga om:

Breng Samavesha online — zodat onze wereldwijde gemeenschap samen kan oefenen, ongeacht de locatie of tijdzone.

Verfijn en verduidelijk het eerste intellectuele eigendomsbeleid van de school om de methodologieën van Anusara te beschermen.

Versterk en verenig ons Country Coordinator-netwerk, waardoor we wereldwijd effectiever kunnen samenwerken.

Stel een diversiteits-, inclusie- en groeicommissie op om onze school in staat te stellen beter te communiceren en te handelen in overeenstemming met de waarden van Anusara.

Zet de eerste stappen in de richting van de ontwikkeling van een videotheek om onze hele gemeenschap van dienst te zijn.

Zonder jullie steun en inzet was dit allemaal niet gelukt. Ik juich de tijd, het werk, het geld en de liefde toe die u hebt bijgedragen aan deze prestaties voor uw school. 

Moge het jaar 2021 een beter jaar worden voor ieder van ons.

shanti,

John Seelye

Voorzitter van de raad

Anusara School of Hatha Yoga

fout: Inhoud wordt beschermd !!