Przegląd odporności społeczności

Umiejętnie twórz relacje, które chcesz, aby podnieść swoją społeczność i naszą planetę

Studenci jogi zgromadzili się w skupisku; Anusara School of Hatha Yoga; Joga Anusara; szkolenia nauczycieli jogi

Anusara to… Jedność w różnorodności

W ramach zaangażowania w realizację podstawowych wartości jedności w ramach różnorodności, współpracy oraz wzajemnego szacunku i odpowiedzialności Szkoła Anusara w Hatha Jodze zapewnia możliwości rozwijania umiejętności, które stworzą więcej więzi, pokoju, szczęścia i spełnienia. Ważne jest, aby wiedzieć, że jest to proces samokontroli i chęci spojrzenia na wiele perspektyw. Zacznij od przejrzenia Ramy współczującej komunikacji aby zrozumieć proces, wówczas jeśli potrzeba więcej wsparcia, wypełnij formularz wniosku i prześlij go.

Joga z podniesionymi rękami; Anusara School of Hatha Yoga; Joga Anusara; szkolenie nauczycieli jogi

Anusara jest… podnosząca na duchu

Logo serca Anusara; Anusara School of Hatha Yoga; Joga Anusara; szkolenie nauczycieli jogi