Dlaczego wpłacać

NAUCZYCIELI ZORIENTOWANI NA LUDZI

Szkoła Hatha Jogi Anusara istnieje, ponieważ kochamy Anusara jogę! Bez szkoły joga Anusara nie istniałaby. Staramy się być społecznością, w której każdy jest mile widziany i doświadcza pięknych zasad jogi Anusara. Wierzymy w tę metodę i dążymy do pielęgnowania i utrzymywania środowiska, w którym wszyscy praktykujący jogę uczą się, kształcą i / lub rozwijają karierę zawodową w tej metodzie. Naprawdę wierzymy w siłę społeczności.

GDZIE PRZEKAZUJESZ TWOJE DATKI:

Edukacja / stypendia

Wydarzenia globalne, regionalne i lokalne

Opracowanie programu nauczania

Rozwój zawodowy

Aby podtrzymać jogę Anusara i Szkołę, która spaja wszystkie jej elementy składowe, Szkoła polega na wsparciu nauczycieli, uczniów i przyjaciół Anusary. Innymi słowy, TY! Darowizny trafiają do wielu obszarów w szkole, w tym:

  • Rozwój zawodowy
  • Edukacja / stypendia
  • Opracowanie programu nauczania
  • Wydarzenia globalne, regionalne i lokalne

Słowo o społeczności

Społeczność jest definiowana na kilka sposobów:

  • Grupa ludzi mieszkających na danym obszarze lub mających podobną charakterystykę
  • Grupa współzależnych organizmów rosnących lub żyjących razem
  • Poczucie wspólnoty z innymi, jako wynik dzielenia wspólnych postaw, zainteresowań i celów

Ta ostatnia definicja najwyraźniej definiuje naszą społeczność Anusara, która była obecna - i podkreślana - od momentu powstania Anusara. Społeczność nadal zajmuje centralne miejsce w jodze Anusara. Szkoła odgrywa kluczową rolę w budowaniu i podtrzymywaniu społeczności wśród praktykujących Anusara na całym świecie, oferując wydarzenia i inne możliwości spotkań i współpracy osobiście i wirtualnie.

Słowo o rozwoju zawodowym

Szkoła odgrywa kluczową rolę w rozwoju zawodowym i kształceniu ustawicznym. Nauczyciele są spragnieni dalszego uczenia się i rozwoju. Studenci, którzy odkryją Anusarę, chcą pogłębić swoją wiedzę i doświadczenie w tym wyjątkowym stylu hatha jogi. Szkoła zapewnia, że ​​materiały dydaktyczne i szkolenia Anusara są najwyższej jakości i oferuje coraz więcej możliwości kształcenia ustawicznego.

To, jak wspierasz tę społeczność i rozwój zawodowy, jest osobistym przedsięwzięciem.
Można się zaangażować na wiele sposobów! Sprawdź "Dołącz do nas!”W witrynie Anusara.