Dokonaj wkładu finansowego już dziś!

Pokaż swoją miłość do jogi Anusara, wspierając naszą szkołę–

PROWADZONY PRZEZ NAUCZYCIELA, SKONCENTROWANY NA LUDZI!

Bez Anusara School of Hatha Yoga, Anusara joga nie istniałaby. Staramy się być społecznością, w której każdy jest mile widziany i doświadcza pięknych zasad jogi Anusara. Wierzymy w metodę i dążymy do pielęgnowania i utrzymywania środowiska, w którym wszyscy praktykujący jogę uczą się, zdobywają wykształcenie i/lub rozwijają karierę zawodową w tej metodzie. Naprawdę wierzymy w siłę społeczności.

GDZIE JEST TWOJE WKŁADY:

Edukacja / stypendia

Wydarzenia globalne, regionalne i lokalne

Opracowanie programu nauczania

Rozwój zawodowy

Aby podtrzymać Anusara jogę i Szkołę, która łączy wszystkie jej elementy składowe, Szkoła polega na wsparciu nauczycieli, uczniów i przyjaciół Anusary. Innymi słowy, TY! Wkłady finansowe trafiają do wielu obszarów Szkoły, w tym:

  • Rozwój zawodowy
  • Edukacja / stypendia
  • Opracowanie programu nauczania
  • Wydarzenia globalne, regionalne i lokalne

Słowo o społeczności

Społeczność jest definiowana na kilka sposobów:

  • Grupa ludzi mieszkających na danym obszarze lub mających podobną charakterystykę
  • Grupa współzależnych organizmów rosnących lub żyjących razem
  • Poczucie wspólnoty z innymi, jako wynik dzielenia wspólnych postaw, zainteresowań i celów

Ta ostatnia definicja najwyraźniej definiuje naszą społeczność Anusara, która była obecna - i podkreślana - od momentu powstania Anusara. Społeczność nadal zajmuje centralne miejsce w jodze Anusara. Szkoła odgrywa kluczową rolę w budowaniu i podtrzymywaniu społeczności wśród praktykujących Anusara na całym świecie, oferując wydarzenia i inne możliwości spotkań i współpracy osobiście i wirtualnie.

Słowo o rozwoju zawodowym

Szkoła odgrywa kluczową rolę w rozwoju zawodowym i kształceniu ustawicznym. Nauczyciele są spragnieni dalszego uczenia się i rozwoju. Studenci, którzy odkryją Anusarę, chcą pogłębić swoją wiedzę i doświadczenie w tym wyjątkowym stylu hatha jogi. Szkoła zapewnia, że ​​materiały dydaktyczne i szkolenia Anusara są najwyższej jakości i oferuje coraz więcej możliwości kształcenia ustawicznego.

Dziękuję Ci!

To, jak wspierasz tę społeczność i rozwój zawodowy, jest osobistym przedsięwzięciem.
Można się zaangażować na wiele sposobów! Sprawdź "Dołącz do nas!”W witrynie Anusara.

błąd: Zawartość jest chroniona !!