Publiczne oświadczenie Rady Dyrektorów – 23 czerwca 2020 r.

Rozpoznawaj świętość we wszystkich istotach ~ Jedność w różnorodności

Szkoła Anusara w Hatha Jodze ma swoje korzenie w najwyższej wartości jogi - rozpoznaniu świętości w każdej istocie i w każdym życiu. Szkoła widzi jednoczącą i cenną esencję w sercu każdego serca i życia wśród różnych narodowości, kolorów skóry, płci, orientacji seksualnej, typów ciała i kultur. Jesteśmy wezwani do ochrony i rozszerzenia tej esencji w naszej metodzie poprzez naszych nauczycieli.

Rada Dyrektorów Szkoły, personel i wolontariusze odczuwają smutek i ból z powodu trwających obecnie wydarzeń w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Te niepokojące incydenty ujawniły głębokie i destrukcyjne siły rasizmu w sposób, którego nie można dłużej ignorować. Jest to dla nas cenna okazja, aby wejść w głąb siebie, przyjrzeć się sobie bliżej i zobaczyć, gdzie możemy pomóc w dążeniu do bardziej zjednoczonego społeczeństwa.

Czarni, rdzenni mieszkańcy i osoby kolorowe (BIPOC) byli ranni, maltretowani i mordowani przez nasze społeczeństwa nie tylko w USA. Stoimy za nimi z naszym niezachwianym wsparciem i solidarnością. W tych trudnych czasach my, jako przedstawiciele Szkoły, jesteśmy wezwani do wyrażania wartości inkluzywności i szacunku w mocniejszy sposób i bardziej uczciwie. Staramy się żyć zgodnie z podstawową wartością Szkoły, jaką jest jedność w różnorodności. Poszukujemy uznania świętości w sercu wszystkich istot.

Jako praktykujący jogę jesteśmy wezwani do walki o więcej sprawiedliwości i równości dla wszystkich istot. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim ludziom bezpiecznego środowiska do uprawiania jogi. Jako nauczyciele Anusara zobowiązujemy się do ucieleśnienia naszej podstawowej wartości jedności w różnorodności. Zaczyna się od samokształcenia, szanowania światła w każdym z nas i pomagania innym w rozpoznaniu światła w sobie.

Jako szkoła prowadzona przez nauczycieli mamy obowiązek przewodzić w naszych wysiłkach, aby stać się globalną społecznością, w której każda osoba jest w pełni doceniana, szanowana i traktowana z godnością. Zobowiązujemy się do pracy na rzecz znaczących i trwałych zmian. W ramach tej zmiany uwzględniamy uczenie się i oduczanie, których to wymaga.

Zapraszamy Cię do przyłączenia się do nas w opracowywaniu i wdrażaniu planu działania, którego celem jest pełniejsze przeżywanie naszych podstawowych wartości, czyli uznanie świętości we wszystkich istotach i znalezienie jedności w różnorodności. Na pewno się potkniemy w tej podróży, ale potkniemy się dzielnie.