Aplikacja SMS

Zgłoszenie do specjalisty ds

Dziękujemy za chęć dołączenia do naszej szkoły jako Specjalista ds. Przedmiotu (SMS-y).

Minimalne wymagania wstępne dotyczące SMS-ów:

  • Minimum 5 lat doświadczenia w nauczaniu jogi w swojej specjalizacji
  • Zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub dyplom w zakresie specjalizacji, o którą się ubiegają
  • Każdy kandydat musi podać imię i nazwisko trenera nauczycieli Anusara, który zaprosił go do nauczania w ramach szkolenia nauczycieli. W przypadku ubiegania się bez przynależności do szkolenia nauczycielskiego, wymagana będzie osobista rekomendacja przez doświadczonego certyfikowanego nauczyciela Anusara (ECAT).

Przed wypełnieniem tego formularza zapoznaj się z Wytyczne dla nauczycieli gościnnych i specjalistów przedmiotowych.

błąd: Zawartość jest chroniona !!