Screen Shot w 2021 12-30-9.50.05 AM

Katarzyna Rottmann

Moja droga duchowa rozpoczęła się na początku 1990 roku, kiedy podczas warsztatów oddechowych doświadczyłem najbardziej zdumiewającego dla mnie doświadczenia, jakim oddycham i że ten oddech prowadzi mnie również głęboko na poziom mojego istnienia, który do tej pory był dla mnie zupełnie nieznany . Kolejne 20 lat upłynęło pod znakiem […]