Specjaliści ds. Tematyki

Anusara School of Hatha Yoga; Joga Anusara; Anusara; Szkoły jogi; Szkolenie nauczycieli jogi

Sally Kempton

W ramach naszego 300-godzinnego zaawansowanego szkolenia nauczycieli (Anatara School of Hatha Yoga) Anusara School of Hatha Yoga stworzyła nową rolę nauczyciela o nazwie Special Matter Specialist (SMS). SMS to ktoś, kto ma specjalną ofertę związaną z nauczaniem i / lub praktyką jogi, która poprawi wykształcenie nauczyciela i przyczyni się do jego doskonałości jako nauczyciela Anusara Jogi.

Anusara School of Hatha Yoga; Joga Anusara; Anusara; Szkoły jogi; Szkolenie nauczycieli jogi

Bill Mahony

SMS może uczyć przedmiotów fakultatywnych w ATT, takich jak ajurweda lub sanskryt. SMS może także uczyć czterech (4) z dziewięciu (9) wymaganych modułów ATT: filozofii, anatomii, nauczania medytacji i nauczania pranajamy. Doświadczony certyfikowany nauczyciel Anusara (ECAT) musi uczyć pozostałych pięciu wymaganych modułów.

Oczywiście ECAT może uczyć wszystkich wymaganych modułów. ECAT może również zaprosić specjalistę ds. Tematyki, aby uczył modułu, do którego nauczania ma kwalifikacje SMS.

SMS zachowuje swoje materiały, prawa autorskie, własność intelektualną itp.

Anusara School of Hatha Yoga; Joga Anusara; Anusara; Szkoły jogi; Szkolenie nauczycieli jogi

Carlos Pomeda

Osoba może ubiegać się o zostanie specjalistą w więcej niż jednej kategorii, ale musiałaby złożyć wniosek i zapłacić oddzielnie dla każdej kategorii. Na przykład nauczyciel może ubiegać się o tytuł Anusara SMS (Medytacja) i Anusara SMS (Filozofia). Lub, jako inny przykład, osoba może ubiegać się o SMS (anatomia) i SMS (terapia).

Jeśli Twoje zgłoszenie zostanie przyjęte:

  • Będziemy obciążani opłatą licencyjną SMS, a następnie ponownie co roku, aby zachować licencję SMS.

Uwaga: Nauczyciele Anusara Elements ™, Anusara-Inspired ™ lub Anusara-Certified ™ mogą ubiegać się o licencję SMS dla określonego obszaru, w którym mają kwalifikacje i doświadczenie, mają zastosowanie te same instrukcje aplikacji.

Aplikacja SMS-Associate (dla nauczycieli spoza Anusary)
Aplikacja SMS (dla tych licencjonowanych nauczycieli Anusara)

Dziękujemy za zainteresowanie aplikacją na stanowisko
Anusara Special Mattter Specialist!

Anusara School of Hatha Yoga; Joga Anusara; Anusara; Szkoły jogi; Szkolenie nauczycieli jogi